Strategiile de prevenire a infracțiunilor

 

Siguranţa publică este un produs complex iar pentru obţinerea acestuia sunt folosite diferite mijloace şi metode, pe baza unor programe şi strategii. Strategiile sunt elaborate de instituţii specializate ale statului, realizate în colaborare cu instituţii, organizaţii, precum şi cu alte colectivităţi sau persoane individuale. Sarcinile cele mai importante le au organele din sistemul siguranţei și liniștii publice: Poliţia, Jandarmeria şi Poliţia Locală.

Priorităţile strategiilor de prevenire a infracțiunilor
Asigurarea stabilităţii ţării – prin prevenirea evenimentelor negative şi a posibilităţilor de dezvoltare armonioasă pe plan social, colectiv sau individual;
Stabilitatea juridică – siguranţa, încrederea, investiţiile, dezvoltarea societăţii;
Securitatea proprietăţilor – cunoaşterea situaţiei spargerilor şi a furturilor;
Colaborarea internaţională – este o latură importantă a strategiilor.
Apărarea dreptului la viaţă, la sănătate şi integritate corporală, asigurarea drepturilor şi libertăţilor personale, fără nici o discriminare, securitatea bunurilor publice şi private.

Tipurile de strategii:
Strategiile de prevenire a infracţiunilor pot să fie pe termen scurt, mediu şi lung.

Strategiile pe termen scurt şi mediu:
Analiza situaţiei operative – prin studierea ei concretă în teren (iluminatul stradal, existenţa sistemelor de alarmare și supraveghere a obiectivelor şi imobilelor);
Influenţarea celor predispuşi la comiterea de infracţiuni sau contravenţii – prin avertizări şi comunicări – prin intermediul familiei, prietenilor, vecinilor sau prin socializare în şcoli, biserici, cămine, case de cultură etc.;
Măsuri privind combaterea sărăciei și şomajului cuprind – securitatea bunurilor, asigurarea domeniului public, educaţia prin diferite forme de şcolarizare, a angajării tinerilor în câmpul muncii, ajutorarea persoanelor din categoriile sociale defavorizate, combaterea violenţelor familiale etc.

Strategiile pe termen lung:
Cuprind o serie de măsuri privind: familia, şcoala, colectivităţile, măsurile sociale, cultural-educative şi sportive, de sănătate, de mediu, situaţia locativă, ocuparea forţei de muncă, dezvoltarea localităţii, situaţia bancară, posibilităţi de investiţii, situaţia minorităţilor, stabilitatea în general.

Un aport deosebit în materializarea acestor măsuri îl au şi jandarmii sau poliţiştii locali care iau contact primii cu cetăţeanul aflându-i păsul şi înţelegându-i necesităţile care fiind aduse la cunoştinţa factorilor de conducere pun în practică aceste strategii.
Punerea în practică a strategiilor, asigură creșterea încrederii populaţiei iar prin cooperarea cetăţenilor se asigură înfăptuirea dezideratului major asigurarea liniştii publice în localităţile ţării. Fără acest ajutor și fără o atitudine civică dezvoltată a tuturor cetăţenilor sarcinile poliţiştilor locali pot fi mult îngreunate.