Modul de acțiune a polițistului sau a jandarmului la evenimentele produse în unităţile de învăţământ

Intervenţia la evenimentele produse în incinta sau zona adiacentă unităţilor de învăţământ este procedura prin care, poliţiştii intervin în teren, din oficiu sau la sesizarea adresată verbal ori în scris la sediul unităţii de poliție, sau telefonic la numărul unic de urgenţă 112.

Zona adiacentă unităţilor de învăţământ este suprafaţa de teren situată înafara curţii interioare, incluzând perimetrul unităţii şi căile de acces colaterale arterelor principale de circulaţie (rutieră/pietonală).

Structurile poliţiei locale de ordine publică având atribuţii pentru realizarea intervenţiei la astfel de evenimente sunt, după caz: poliţiştii de proximitate, agenţii de siguranţă publică, în mediul urban şi poliţiştii de la poliţiile, polițiștii locali şi posturile de poliţie comunale, în mediul rural.

1. În incinta sau zona adiacentă unităților de învățământ preuniversitar din mediul urban
1.1. Reguli tactice

Atunci când poliţiştii locali sunt sesizaţi telefonic sau în scris ori se autosesizează despre existenţa unui eveniment privind violenţa în unităţile de învăţământ preuniversitar sau în zona adiacentă acestora, se deplasează la locul faptei respectând următoarele reguli tactice:
a) deplasarea va fi efectuată în cel mai scurt timp de poliţiştii locali aflaţi cel mai aproape de locul faptei.
Atunci când poliţiştii locali aflaţi în locul cel mai apropiat nu pot interveni din motive temeinic justificate (luarea unor masuri legale, activităţi ce nu permit deplasarea din dispozitiv etc.), vor comunica acest fapt ofiţerului de serviciu/dispecerului, care va dirija alt echipaj din zona respectivă sau apropiată de locul producerii evenimentului;
b) pe timpul deplasării la eveniment, va solicita date suplimentare pentru localizarea evenimentului (în curtea sau în interiorul unităţii de învăţământ) şi a căilor de acces, despre persoanele implicate, cine a solicitat intervenţia etc.);
c) la locul comiterii faptei va realiza o scurtă analiză a evenimentului şi va comunica imediat ofiţerului de serviciu al unităţii teritoriale de poliție sau, după caz, dispecerului Centrului Operaţional şi Apeluri de Urgenţă:
– daca situaţia semnalată se confirmă;
– fapta comisă şi urmările ei, pe scurt;
– dacă sunt victime ce necesită îngrijiri medicale;
– dacă la faţa locului este necesar sprijinul altor poliţişti (patrula autospecială de intervenţie) sau al altor forte de intervenţie (jandarmi, poliţie).

În cazul în care printre agresori sunt persoane violente provenite dintre elevii – problemă sau din găşti de cartier (adolescenţi sau tineri cu vârsta peste 18 ani), va solicita sprijin prin dispecerul sau ofiţerul deserviciu, pentru a preveni atât o eventuală ultragiere, cât şi o intervenţie ineficientă.

Totodată se va documenta despre măsurile preliminare luate pentru soluţionarea evenimentului semnalat (în caz de agresiuni fizice):
– dacă a fost anunţat serviciul de ambulanţă sau în caz de incendiu;
– dacă au fost informaţi pompierii).  În situaţia în care la faţa locului se află şi componenţi ai altor structuri competente (jandarmi, poliţişti etc.), poliţiştii sosiţi la locul producerii evenimentului vor coordona acţiunea tuturor forţelor participante, solicitând sprijin, după caz, ofiţerului de serviciu;

d) va asigura primul ajutor victimelor, solicitând sprijinul conducerii şcolii, cadrelor didactice, consilierului şcolar, personalului de pază, după care va lua măsuri pentru transportarea victimei/victimelor la o unitate medicală de urgenţă;
e) va îndepărta elevii care nu sunt implicaţi în eveniment şi care, prin zgomote, gesturi, îndemnuri, pot instiga sau amplifica dezordinea creată. Pentru aceasta va folosi un ton autoritar, fără a adresa cuvinte jignitoare sau ameninţări, având în vedere vârsta şi comportamentul elevilor. Pe cât posibil, va efectua fotografii ale grupului de turbulenți, surprinzând prioritar autorii agresiunii, pentru identificarea lor ulterioară, în cazul în care aceștia ar reuși să fugă și nu ar fi cunoscuți de elevi.
f) va soma persoanele implicate în scandal să înceteze acţiunea;
g) va imobiliza agresorii cei mai violenţi din grup, folosind, după caz, mijloacele din dotare, în mod gradual. Va evita folosirea armamentului, având în vedere împrejurările comiterii faptei într-un loc public, vârsta agresorilor, pericolul social al faptei, posibilitatea identificării și reținerii lor ulterioară. Folosirea armamentului din dotare se poate face numai în situaţii extreme, prevăzute de legislaţia în vigoare (de ex. în caz de legitimă apărare etc.);
h) va efectua controlul corporal al făptuitorilor, pentru găsirea obiectelor corp delict (arme albe, sprayuri lacrimogene, droguri etc.) şi va întocmi procesul-verbal;
i) va izola autorii faptei, conducându-i într-o încăpere din incinta sediului unităţii de învăţământ, preferabil cu plasă la ferestre şi geamuri mate, care nu este situată către stradă, pentru a preveni orice eventuală tentativă a infractorilor de a fugi sau de comunicare cu cei din anturajul lor;
j) va conduce agresorii la sediul poliţiei, cât mai urgent posibil, pentru a degaja locul de elemente turbulente şi a evita sosirea altor astfel de persoane, care să împiedice îndeplinirea atribuţiile de serviciu.
Conducerea lor la sediul poliţiei se va efectua cu echipajele auto din dotare, pe un traseu cât mai scurt şi mai sigur, evitând deplasarea prin zone locuite/frecventate de persoane ce ar putea prin comportamentul lor să împiedice acţiune a forţelor de ordine (în special când printre agresori sunt implicaţi romi);
k) va identifica martorii oculari (care au asistat la comiterea faptei);
1) va marca şi proteja locul faptei, luând măsuri de conservare a urmelor materiale de la locul producerii infracţiunii;
m) va raporta (telefonic sau prin staţia radio-emisie-recepţie) ofiţerului de serviciu sau dispecerului măsurile luate şi va solicita, dacă este cazul, deplasarea echipei de cercetare la faţa locului;
n) va solicita sprijin cadrelor didactice pentru obţinerea datelor necesare identificării elevilor implicaţi în comiterea faptei şi a părinţilor acestora (în cazul elevilor minori);
o) va solicita părinţilor minorilor implicaţi să se prezinte de urgenţă la sediul unităţii locale de poliţie;
p) în funcţie de natura evenimentului va aştepta sosirea echipei operative de cercetare la faţa locului, luând şi alte măsuri legale ce se impun;
r) va raporta echipei de cercetare sosită la faţa locului toate datele şi informaţiile cu privire la participanţii la comiterea infracţiunii, victime şi martori, precum şi activităţile şi măsurile luate din momentul sosirii la locul faptei.
Aceste date şi informaţii vor fi menţionate (la terminarea programului de muncă) într-un raport separat (întocmit de şeful patrulei), ce va fi predat şefului poliţiei, prin ofiţerul de serviciu, pentru a fi exploatat de poliţiştii care vor primi cazul spre soluţionare. Un aspect foarte important ce trebuie menţionat în raport este dacă există riscul declanşării unui conflict interetnic (atunci când printre victime sau autori sunt implicate persoane aparținând minorităților conlocuitoare), pentru a fi luate și alte măsuri de aplanare a conflictului și de prevenire a escaladării acestuia;
s) va informa poliţistul de proximitate despre evenimentul produs;
t) va raporta la finalizarea intervenţiei ofiţerului de serviciu sau dispecerului.

 

2. În incinta sau zona adiacentă centrelor/campusurilor universitare

2.1. Reguli tactice

Intervenţia în incinta sau zona adiacentă centrelor/campusurilor universitare se efectuează potrivit regulilor prezentate anterior respectarea şi a următoarelor reguli tactice:

a) va interveni la astfel de sesizări cu respectarea prevederilor ,,Concepţiei de acţiune a poliţiei privind preluarea apelurilor primite prin Serviciul unic de apel de urgenţă 112 şi realizarea intervenţiei la locul evenimentului sesizat” şi a sarcinilor ce le revin din Planul propriu de măsuri specifice întocmit la nivelul subunităţii de poliţie căreia îi este subordonat din punct de vedere operativ, în scopul realizării unei intervenții operative şi eficiente, precum şi al prevenirii cazurilor de ultragiere a poliţiştilor;
b) acolo unde efectivele biroului de poliţie centru universitar sau ale
compartimentului de poliţie campus universitar nu pot interveni din motive obiective (personal insuficient, lipsa mijloace auto, distanţa mare faţă de locul producerii evenimentului etc.), intervenţia va fi asigurată de poliţiştii unităţii teritoriale de poliţie, sau poliție pe al cărei teritoriu de competenţă se află centrul/ campusul universitar;
c) pentru evaluarea necesarului de forţe la intervenţie se va ţine seama de natura faptei semnalate, numărul persoanelor implicate, forţele de poliţie aflate în serviciu din cadrul secţiei de poliţie pe al cărei teritoriu de competenţă se află campusul universitar unde se semnalează producerea evenimentului, precum şi de situaţia operativă existentă;
d) în timpul serviciului, poliţiştii din cadrul birourilor de poliţie, centre universitare şi cei din compartimentele de poliţie campusuri universitare și polițiștii locali vor avea asigurată posibilitatea comunicării radio emisie-recepţie cu dispeceratul central al DGPMB şi respectiv al poliţiei municipale ori după caz, al secţiei de poliţie pe a cărei rază de competenţă teritorială se află. Astfel, ei pot asigura intervenţia la evenimentele semnalate, până la inclusiv verificarea veridicităţii sesizării şi analiza situaţiei de la faţa locului, în funcţie de care vor raporta ofiţerului de serviciu sau dispecerului dacă se impune trimiterea altor poliţişti sau forțe de ordine la locul faptei pentru soluţionarea cazului.

3. În incinta sau zona adiacentă unităților de învățământ preuniversitar din mediul rural
3.1. Reguli tactice

Intervenţia în incinta sau zona adiacentă unităților de învățământ preuniversitar din mediul rural se face potrivit regulilor prevăzute în cazul celei din mediul urban, cu respectarea următoarelor particularități:

a) se va face deplasarea imediată la locul producerii evenimentului sesizat pentru soluţionarea acestuia. Se va solicita, după caz, sprijinul birourilor/formațiunilor de poliție rurală din cadrul polițiilor municipale sau orășenești care arondează postul sau al lucrătorilor polițiilor comunale ori a posturilor de poliție comunale învecinate;
b) în situaţia în care nu se pot contacta lucrătorii poliţiei comunale sau ai postului de poliţie pe raza căruia s-a produs evenimentul, ofiţerul de serviciu sau, după caz, dispecerul, va contacta lucrătorii poliţiei comunale sau pe cei ai posturilor de poliție învecinate, care se vor deplasa pentru verificarea veridicităţii apelului la 112 şi luarea măsurilor preliminare până la sosirea echipelor de intervenție din cadrul biroului de poliție rurală;
c) lucrătorii poliţiilor comunale/posturilor de poliţie se vor deplasa imediat la evenimentele produse pe raza de competență teritorială a poliției comunale sau post de poliție învecinat, atunci când este necesară sprijinirea de urgenţă a colegilor din vecinătate, la solicitarea directă a acestora sau a ofiţerului de serviciu de la poliţiile municipale/orăşeneşti care le arondează ori a dispecerului inspectoratului de poliţie judeţean

5 3 votes
Rating articol
Subscribe
Notify of
guest

1 Comentariu
Inline Feedbacks
View all comments
Catalin
Catalin
2 years ago

foarte bine scris articolul !!!