Modul de acțiune a polițistului si jandarmului de ordine publica în situații diferite

1.1. Modul de acțiune al polițistului sau jandarmului, la locul unde s-a comis un eveniment
1.1.1. Descrierea procedurii

Cea mai importantă sarcină a primului poliţist , ajuns la faţa locului este de a preveni distrugerea sau diminuarea valorii potenţialelor probe materiale ce pot conduce la identificarea autorului.

Primul poliţist ajuns la faţa locului este responsabil de toate acţiunile imediate luate la faţa locului, ce nu pot fi amânate şi trebuie luate pentru a îndeplini activităţile cerute de statutul forţelor de poliţie (asistența generală iniţială, respingerea şi stoparea activităților periculoase etc.) și de codul de procedură penală (salvarea victimilor, conservarea probelor etc.).
Dacă aceste regulamente stipulează că este necesară prezenţa unor specialişti, sau dacă, în unele cazuri particulare, este necesară prezenţa unor specialişti, primul poliţist la faţa locului trebuie să ia măsuri ca aceştia să fie anunţaţi.
1.1.2. Reguli tactice

Sarcinile primului poliţist ajuns la faţa locului, până când ajunge echipa de cercetare, sunt:
a) să salveze victimele în viaţă prin acordarea primului ajutor;

b) să anunțe de îndată Dispeceratul inspectoratului județean de poliție din zona de competență despre eveniment (dacă sunt victime, numărul de persoane implicate, măsurile luate etc.);

c) să identifice martorii oculari şi să procedeze la investigarea sumară a acestora cu privire la date despre autori, trecând la organizarea urmăririi şi reţinerii acestora şi transmiterea semnalmentelor la unitate a de poliţie;

d) să noteze cine era la locul faptei în momentul ajungerii sale: numele martorilor şi a altor persoane ce au pătruns în locul faptei. Este important pentru eliminarea amprentelor neconcludente;

e) să noteze ora la care a ajuns la faţa locului, ora la care fapta a fost comisă precum şi ora la care a fost anunţată Poliţia. Acest lucru se poate dovedi important pe parcursul anchetei, de exemplu pentru coroborarea afirmaţiilor martorilor sau a suspecţi lor.

f) să stabilească unele aspecte de bază. O descriere a celor întâmplate este importantă pentru că ajută echipa de cercetare să decidă asupra acţiunilor ulterioare. Descrierea se face pe scurt, fără prea multe detalii şi fără
înserarea unor opinii personale, mai ales de faţă cu unii martori;

g) să separe autorul şi martorii când este posibil;

h) să instruiască martorii să nu discute evenimentele, cu alte persoane sau între ei. Acest fapt previne distorsionarea faptelor prin sugestionare. Dacă se poate, principalul martor trebuie separat de restul martorilor;

i) să nu discute fapta cu martorii sau cu trecătorii;

j) să asculte atent la tot ce se vorbeşte în jurul său;

k) să protejeze probele ce sunt în pericol de a fi distruse, modificate ori alterate de condiţiile atmosferice existente sau de alte persoane;

Pe vreme urâtă (ploaie, ninsoare etc.) se deviază apa, se acoperă urmele (se utilizează cutii, folii de plastic, cartoane etc.). Responsabilitatea primului poliţist ce intervine la faţa locului încetează în momentul în care şeful echipei de cercetare la faţa locului preia oficial responsabilitatea pentru cercetarea la faţa locului. În acest caz, primul poliţist sau jandarm ajuns la faţa locului trebuie să prezinte şefului echipei toate măsurile ce au fost întreprinse până în acel moment şi care a fost scopul şi rezultatul acestora, dacă locul faptei a suferit modificări sau nu şi în ce constau acestea, precum şi părerile profesionale pe care acesta şi le-a format. Dacă este necesar, primul poliţist sau jandarm de la faţa locului trebuie să asiste pe şeful echipei de cercetare sau pe criminalişti pe întreaga durată a investigării.

2. Modul de acțiune al polițistului sau jandarmului în situațiile în care sunt persoane rănite sau decedate
.2.1. Reguli tactice

a) nu vor fi deplasate persoanele rănite grav, decât dacă este necesar să elimine orice agravare a acestora;
b) acordarea primului ajutor;
c) la nevoie, va cere dispecerului să îi trimită în ajutor:
– serviciile de urgenţă;
– alţi poliţişti;
– serviciile specializate.
d) va consemna evenimentele importante (constatarea decesului, anunţarea rudelor/părinţilor);
e) va pătrunde cu prudenţă în scena faptei:
– va căuta victimele, suspecţii şi armele;
– va acoperi de urgenţă corpurile persoanelor decedate;
– se va limita la un traseu restrâns în câmpul infracţiunii; – va consemna deplasările în câmpul infracţiunii.
f) va culege următoarele informaţii preliminare: nume, adresă şi număr de telefon ale martorilor oculari şi altor persoane prezente la faţa locului;
– ce fac acestea la sosirea polițistului sau jandarmului;
– identitatea suspecţilor, dacă aceştia sunt cunoscuţi.

g) va delimita scena evenimentului;
h) va conserva urmele prin acoperirea indiciilor din exterior cu ajutorul unor cutii de carton, folii de plastic;
i) nu va atinge indiciile şi nu le va ridica de la locul faptei decât dacă se pot deteriora rapid, dacă pot fi luate de către spectatori sau pot fi afectate de către alte elemente;
j) va indicaţi altor persoane unde nu trebuie să staţioneze cu vehiculele lor;
k) nu va admiteţi decât persoanele strict necesare la locul faptei;
1) va consemnaţi sosirea şi plecarea diferitelor servicii şi persoane;
m) nu va părăsiţi locul înainte de sosirea şi intrarea în serviciu a schimbului;
n) va consemna numele poliţistului de schimb şi ora schimbării propriu-zise;
o) nu va discuta cazul cu media şi publicul dacă acest lucru;
p) va trimite cererile de informaţii ale media către un purtător de cuvânt;
q) va separa martorii de suspecţi pentru a împiedica modificarea declaraţiilor;
r) va chestiona martorii şi victimele, solicitând informaţii despre: suspecţi, vehiculele folosite de aceştia, direcţia în care au fugit, armele utilizate, dacă este cazul;
s) va consemna orice element neobişnuit din scena evenimentului;
t) va consemna condiţiile de timp;
u) va face un desen al scenei infracţiunii.

3. Modul de acțiune al polițistului sau jandarmului în situații de agresiune sexuală
3.1. Reguli tactice

Dacă polițistul trebuie să se intervină într-un caz de agresiune sexuală trebuie să se respecte următoarele reguli tactice:

a) se va trata victima cu atenţie, calm, redându-i sentimentul de siguranţă;

b) va proteja victima şi locul faptei;

c) va asigura continuitatea posesiei mijloacelor de probă (victima trebuie să evite să se spele);

d) va cere unui poliţist de acelaşi sex cu victima, dacă este posibil, să facă audierea, consemnând:
– detaliile agresiunii;
– semnalmentele suspectului;
– starea psiho-fizică a victimei;

e) va însoţi victima la spital unde va fi supusă unui examen medical, cu
consimţământul acesteia, pentru a obţine elemente de probă;

f) va cere victimei să-şi aducă veşminte de schimb;

g) va solicita unei persoane, capabile să îi asigure sprijinul moral, să însoţească victima;

 

h) va lua măsurile necesare pentru a ajuta victima să părăsească spitalul;

i) va îndruma victima către serviciile comunitare de sprijin.

4. Modul de acțiune al polițistului în situații de incendiu
4.1. Reguli tactice

Pe timpul intervenţiei determinate de un incendiu trebuie respectate următoarele reguli tactice:

a) stabilirea zonei de siguranţă pentru a facilita intervenţia serviciilor specializate;
b) va îndepărta orice sursă care poate alimenta incendiul;
c) va identifica şi conserva urmele şi mijloacele materiale de probă;
d) va identifica şi chestiona martorii cu privire la eveniment;
e) va încerca să stabilească dacă există un suspect, va asigura protecţia acestuia şi îl va chestiona cu privire la eveniment;
f) va fotografia mulţimea, porţile şi ferestrele (deschise, închise, sparte sau rupte), obiectele stranii, indiciile sau elementele de probă.

5. Modul de acțiune al polițistului în situații de incendiere sau suicid
5.1. Reguli tactice

În cazul ameninţării cu autoincendierea, se vor respecta următoarele reguli tactice:
– va raporta evenimentul şi va solicita intervenţia negociatorului, ambulanţei şi pompierilor;

– va îndepărta curioşii şi va lua măsuri pentru procurarea unor mijloace improvizate necesare stingerii focului în eventualitatea autoincendierii;

– va acţiona direct pentru imobilizarea persoanei numai dacă nu s-au făcut actele pregătitoare pentru auto incendiere (stropirea cu benzină sau alte materiale incendiare, folosirea unor recipiente cu asemenea conţinut etc.);

– va discuta cu persoana respectivă privind cauzele care au generat această situaţie, dorinţele protestatarului, modul în care pot fi rezolvate etc.;

– în timpul discuţiilor, va căuta să se apropie cât mai mult de persoana în cauză, distrăgându-i atenţia, în scopul imobilizării persoanei;

– nu va face promisiuni ce nu pot fi onorate;

– va acţiona în echipă având un extinctor, o pătură sau alte materiale specifice aflate în dotarea patrulelor auto;

– în situaţia în care s-a declanşat auto incendierea, va înfăşura protestatarul cu rapiditate în pătură, intervenind prin folosirea extinctorului;

– va acorda de urgenţă primul ajutor.

5.2. Categorii de suicid și regulile tactice specifice

Suicidul (sinuciderea) este o acţiune voluntară, îndreptată conştient în direcţia suprimării propriei vieţi. În psihologia judiciară sunt definite trei categorii de suicid:

a) suicidul ameninţare – indivizii care ameninţă cu suicidul vor mai mult să trăiască decât să moară, ameninţările lor reprezentând în fapt mijloace de atingere a anumitor scopuri. În situaţia de neîndeplinire a scopurilor propuse este posibil ca unii din aceştia să-şi spună în practică planurile de a-şi suprima viaţa;
b) suicidul tentativă – indivizii sunt mai puţin expliciţi, afirmând că nu le pasă dacă mor sau trăiesc, motiv pentru care nu sunt luaţi în serios întotdeauna. Un număr relativ mare dintre aceştia îşi finalizează intenţia;
c) suicidul reuşit – indivizii sunt extrem de hotărâţi să-şi ia viaţa, nerenunţând până nu îşi duc la îndeplinire intenţia.
În cazul ameninţărilor cu sinuciderea (prin precipitare, arme albe sau de foc), se vor respecta următoarele reguli tactice:
a) va iniţia şi întreţine discuţii privind cauzele care au determinat persoana respectivă să recurgă la acest mod de manifestare;
b) va anunţa prin orice mijloace negociatorul, ambulanţa şi pompierii, după caz;
c) va invita la mediere persoanele apropiate celui care ameninţă cu sinuciderea, în scopul de a-l determina să renunţe la punerea în aplicare a intenţiei exprimate.
d) va oferi posibilităţi de soluţionare a problemelor invocate de persoană;
e) nu va face promisiuni ce nu pot fi îndeplinite, chiar dacă unele cerinţe minore vor fi rezolvate;
f) va încerca, dacă este posibil, imobilizarea subiectului;
g) va acorda primul ajutor subiectului;
h) în cazul suicidului reuşit, va delimita locul producerii evenimentului, conservând urmele și raportând ierarhic evenimentul, iar la sosirea echipei de cercetare la faţa locului se va puneţi la dispoziţia acesteia.

6. Modul de acțiune al polițistului în situațiile de moarte suspectă
6.1. Reguli tactice
În acest caz se vor respecta următoarele reguli tactice:

a) se va stabili zona de siguranţă şi va îndepărta curioşii;
b) va asigura integritatea locului faptei, a indiciilor şi a mijloacelor de probă până la sosirea serviciilor specializate;
c) va trata cazul ca pe o infracţiune deosebit de gravă;
d) va solicita intervenţia serviciilor specializate;
e) va rămâne la locul faptei până când un alt poliţist sau jandarm îl va schimba.

7. Modul de acțiune al polițistului sau jandarmului în acordarea de sprijin persoanelor cu funcţii ce implică exerciţiul autorităţii publice
7.1. Reguli tactice

Cu ocazia participării la activităţile de executare silită trebuie respectate următoarele reguli tactice:

a) verificarea la faţa locului dacă persoanele prezente sunt cele învestite să facă executarea silită;
b) își va face cunoscută calitatea de poliţist şi legitimându-se la cererea persoanelor interesate;
c) își va preciza scopul pentru care este prezent la aceea adresă şi va cere părţilor să se abţină de la manifestări violente aducându-le la cunoştinţă că împotriva lor pot fi luate măsuri de sancţionare;
d) va legitima persoanele găsite la aceea adresă şi va îndepărta pe cele care nu au legătură cu cauza (după consultarea executorului);
e) va însoţi organul de executare silită şi va asigura protecţia acestuia şi a personalului adus pentru forţarea sistemelor de închidere;
f) va lua măsuri de imobilizare şi de îndepărtare a debitorului sau altor persoane în caz de opunere din partea acestora;
g) va cere forţe suplimentare, dacă numărul de poliţişti sau jandarmi nu este suficient pentru a se asigura conducerea persoanelor la sediu;
h) în cazul opunerii cu violenţă, după imobilizarea şi conducerea la sediul unităţii a persoanelor în cauză, va efectua cercetări, pentru comiterea infracţiunilor de ultraj şi nerespectarea hotărârii judecătoreşti, după caz va încheia procesul-verbal de constatare şi va audia martorii ori va lua măsuri de sancţionare contravenţională, conform legii privind ordinea şi liniştea publică;
i) va asista la inventarierea bunurilor şi va urmări ca, în lipsa proprietarului să se ia măsurile necesare pentru asigurarea pazei şi securităţii bunurilor găsite, atrăgând în acest sens atenţia executorului şi urmărind ca acestea să fie trecute în procesul-verbal;
j) va verifica, în prealabil, în evidenţele poliţiei dacă debitorul ce urmează a fi executat silit este învinuit sau cercetat în cauze penale în care s-au produs prejudicii, iar în caz pozitiv, cu ocazia executării silite vor fi identificate şi alte bunuri aparţinând celui în cauză, care pot acoperi, prin indisponibilizare, prejudiciul cauzat;
k) va proceda la ridicarea bunurilor, valorilor sau obiectelor a căror deţinere este interzisă de lege, pe bază de proces-verbal;
1) nu se va implica direct în activitatea de executare silită și nu va participa la forţarea sistemelor de închidere şi la mutarea bunurilor care fac obiectul executării;
m) va semna procesul verbal întocmit în cadrul procedurii executării silite;
n) va lua măsuri ca în componenţa echipei de acţiune să facă parte cadre medicale, pompieri, speciali şi pirotehnişti etc., în cazul evacuărilor în care există opoziţie şi manifestări violente, dacă sunt indicii că persoanele în cauză vor ameninţa cu incendii sau folosirea de materiale explozive.

8. Modul de acțiune al polițistului sau jandarmilor în situațiile privind constatarea şi cercetarea locului faptei
8.1. Descrierea procedurii

Poliţiştii sau jandarmii prim sesizaţi vor lua măsuri urgente de asigurare corespunzătoare a locului faptei, vor anunţa dispeceratele de poliţie şi reprezentanţii operatorului de transport, în vederea remedierii avariei şi repunerea în stare de funcţionare a conductelor sau instalaţiilor tehnologice, concomitent cu asigurarea corespunzătoare a locului faptei în vederea prevenirii oricărui eveniment grav, având în vedere riscul ridicat de incendiere şi explozie a produselor petroliere.

8.2. Reguli tactice

Cercetarea la faţa locului va fi efectuată, de regulă, de acelaşi specialist criminalist, care va fi desemnat din poliţiştii cu experienţă în specificul acestui gen de infracţiune, iar echipa de cercetare dispusă de conducerea inspectoratului pentru fiecare caz în parte va desfăşura activităţile specifice. Activităţile desfăşurate cu ocazia cercetării locului faptei şi cele ulterioare legate de cercetarea penală a persoanelor suspecte de comiterea de infracţiuni de gen vor fi atent monitorizate de ofiţerul (poliţiştii biroului specializat) ce are (au) în responsabilitate linia de muncă, în vederea efectuării corespunzătoare de activităţilor procedurale specifice domeniului petrolier:

– ridicarea probelor de produse petroliere;
– transportul, depozitarea, expertizarea produselor petroliere ridicate;
– depozitarea instalaţiilor artizanale şi a uneltelor folosite în activitatea infracţională;
– indisponibilizarea unor bunuri sau mijloace de transport specifice folosite;
– interpretarea şi analizarea unor documente sau instrumente specifice industriei petroliere în vederea documentării activităţii infracţionale a persoanelor cercetate sau suspecte etc.

4.5 2 votes
Rating articol
Subscribe
Notify of
guest

0 Comentarii
Inline Feedbacks
View all comments