Modul de acţiune a polițistului sau a jandarmului în cazul conflictelor inter şi intrafamiliale

 

1. În cazul conflictelor interfamiliale
1.1. Reguli tactice

Conflictele interfamiliale au, de regulă, loc în stradă sau la domiciliul uneia dintre familii, fiind angrenate de obicei, un număr mai mare de persoane, respectându-se următoarele reguli tactice:

 • a) informarea cu privire la natura conflictului, numărul aproximativ al persoanelor angrenate, scopul şi intenţiile participanţilor etc.
 • b) raportarea pe cale ierarhică a situaţiei de fapt şi rezultatele documentării;
 • c) asigurându-se de securitatea sa, trebuie să intervină în echipă;
 • d) va solicita persoanelor implicate încetarea acţiunii sub motivaţia nerespectării prevederilor legale;
 • e) dacă persoanele nu încetează conflictul, va solicita sprijinul altor patrule sau a forţelor de intervenţie;
 • f) se va asigura privind devierea circulaţiei rutiere, dacă se impune acest lucru;
 • g) se va folosi un ton autoritar, dar fără a se adresa cuvinte jignitoare, insulte sau ameninţări, care de cele mai multe ori îndârjesc oameni în loc să-i liniştească;
 • h) nu va face comentarii de natură a incita participanţii şi nici aprecieri referitoare la solicitările acestora, limitându-se numai la aspecte privind asigurarea ordinii şi a liniştii publice;
 • i) se vor lua măsuri pentru prevenirea eventualelor acte de tulburare a ordinii publice ori limitarea distrugerii unor bunuri materiale sau a unor valori;
 • j) dacă se impune intrarea în locuinţa unor persoane, se vor respecta procedurile legale referitoare la intrarea în locuinţa persoanelor fizice;
 • k) dacă persoanele se spun somaţiei şi încetează conflictul, vor fi separate persoanele aflate în conflict, fără a se interpune între cele două tabere, pentru că s-ar putea să fie atacat;
 • 1) va încerca să obţină angajamentul persoanelor că se vor linişti şi nu vor produce acte violente sau de tulburare a ordinii publice;
 • m) va identifica martorii oculari;
 • n) va îndepărta curioşii şi persoanele care nu sunt implicate în conflict;
 • o) va asculta toate persoanele din ambele tabere care solicită acest lucru, pe rând, fără a le permite să vorbească în acelaşi timp;
 • p) va imobiliza persoanele recalcitrante, după care va lua măsurile legale ce se impun;
 • q) va ridica în vederea cercetărilor obiectele, armele, instrumentele etc. folosite în timpul altercaţiei;
 • r) va conduce persoanele imobilizate la sediul unităţii de poliţie;
 • s) va invita celelalte persoane implicate şi martorii oculari la sediul unităţii de poliţie, pentru audieri şi luarea măsurilor legale;
 • t) va folosi forţa fizică şi mijloacele din dotare, numai dacă este nevoie şi în strictă concordanţă cu prevederile legale;
 • u) va coopera cu forţele de sprijin, după sosirea acestora la faţa locului.

2. În cazul conflictelor intrafamiliale
2.1. Descrierea procedurii

Climatul familial conflictual este dat de stări accentuate de conflict care au intensităţi diferite şi evoluează de la forme relativ simple, cum ar fi certurile, contrazicerile acute sau refuzul unor obligaţii familiale, până la forme mai grave respectiv agresiunea fizică, alungarea de la domiciliu etc.
Intervenţia poliţiei în astfel de cazuri este necesară, întrucât aceste stări conflictuale pot degenera în ,,acte” agresive de tulburare a climatului de siguranţă civică a membrilor comunităţii.
Legi speciale cum ar fi cea privitoare la constatarea şi sancţionarea contravenţiilor referitoare la încălcarea unor norme de convieţuire socială a ordinii şi a liniştii publice, prevăd expres intervenţia poliţiei prin luarea unor măsuri specifice în astfel de situaţii.

2.2. Reguli tactice

Întrucât acest gen de evenimente au loc la domiciliul persoanelor fizice, cu ocazia intervenţiei trebuie să se respecte următoarele reguli tactice:

a) informarea asupra naturii conflictului, despre persoanele angrenate, frecvenţa incidente lor, modul de manifestare etc;

b) asigurându-și securitatea, polițistul trebuie să intervină în echipă;

c) va respecta principiul inviolabilităţii domiciliului şi nu va intra în locuinţă decât în condiţiile legii, respectiv la solicitarea sau cu consimţământul scris al uneia din persoanele implicate în conflict. Excepţia o constituie cazul când din interiorul locuinţei se aud strigăte de ajutor care indică un pericol iminent pentru sănătatea sau chiar viaţa unei persoane, având dreptul să intervină, folosind forţa dacă nu se permite accesul în locuinţă. Accesul îl va face în prezenţa unor martori asistenţi pentru a nu fi acuzat de violare de domiciliu;

d) nu va folosi avertizoarele sonore sau luminoase în apropierea imobilului unde s-a semnalat conflictul;

e) se va plasaţi la o distanţă de 1-2 metri lateral de uşa apartamentului, fără a sta grupaţi, unul oferind posibilitatea să fie văzut în vizor, iar celălalt alăturat zidului de lângă uşă;

f) după deschiderea uşii, va saluta, se va prezenta şi va explica motivul prezenţei;

g) dacă este invitat, va pătrunde în interior pe rând, primul cel aflat lângă zid, care va deschide uşa mai mult, permiţând pătrunderea şi celui de-al doilea, continuând deplasarea împreună cu locatarul care a deschis uşa;

h) va purta discuţiile pe un ton corespunzător, fără ameninţări, insulte, cu calm;

i) va asculta mai întâi părţile, fără a se interveni, pentru a face să scadă tensiunea conflictului, precum şi pentru a crea un climat de încredere, apoi, progresiv, va încerca să discute deschis problemele care au degenerat conflictul, pentru a permite o
anumită descărcare nervoasă, dar nu va comenta nimic şi nu va emite judecăţi sau aprecieri ce ar putea fi greşit interpretate;

j) va încerca să obţină angajamentul, persoanelor că se vor linişti şi nu vor produce acte violente sau de tulburare a ordinii publice;

k) va invita părţile, în scris, la sediul poliţiei, după ce s-a realizat descărcarea nervoasă şi s-a aplanat conflictul;

1) dacă în timpul intervenţiei a observat arme de foc sau arme albe ce au fost folosite în timpul conflictului, acestea vor fi ridicate în vederea cercetării, dar în nici un caz nu va efectua percheziţie domiciliară – fără existenţa unui mandat;

m) în cazul în care există riscul iminent şi evident ca respectivul conflict să se soldeze cu vătămări ale sănătății și ale integrității corporale a persoanelor sau cu tentative de sinucidere, nu va acționa direct și imediat, ci va adopta un dispozitiv care să împiedice intrarea persoanelor străine şi să faciliteze accesul celor implicaţi în rezolvarea cazului;

n) dacă se constată săvârşirea unei infracţiuni care necesită cercetarea la faţa locului, va proceda la reţinerea suspectului (dacă este prezent), va solicita grupa operativă, luând măsuri de protejare a locului faptei, identifica eventualii martori, acordând primul ajutor victimelor. Dacă este cazul va lua legătura cu serviciile specializate necesare;

o) pentru cazurile deosebite va întocmi un proces verbal în care va consemna activităţile desfăşurate şi măsurile luate. Este indicat, ca pe timpul intervenţiei, să fie de faţă şi un martor asistent, iar acolo unde se impune se vor folosi mijloacele audio video;

p) pe timpul intervenţiei, în toate, situaţiile, va ignora comentariile negative ale unor persoane şi glumele deplasate, dacă acestea nu constituie o încălcare a legii, explicând necesitatea intervenţiei pentru menţinerea climatului de ordine şi siguranţă publică.

q) când raportul de forţe este în defavoarea poliţiştilor locali, va solicita sprijin dispeceratului sau personalului de serviciu pe unitate pentru a trimite forţe suplimentare, cu excepţia cazurilor în care neintervenţia imediată poate avea drept consecinţă urmări grave.

5 1 vote
Rating articol
Subscribe
Notify of
guest

0 Comentarii
Inline Feedbacks
View all comments