Modul de acțiune a polițistului sau jandarmului în cazul aglomerărilor de public

1. În cazul întrunirilor şi manifestaţiilor spontane
1.1. Reguli tactice

În cazul întrunirilor şi manifestaţiilor spontane, se vor respecta următoarele reguli tactice:

a) identificarea liderilor de grup sau persoanele ce par a fi lideri;
b) documentarea la faţa locului cu privire la numărul aproximativ, scopul şi intenţiile participanţilor, solicitând acestora încetarea acţiunii sub motivaţia nerespectării prevederilor legale;
c) raportarea pe cale ierarhică a situaţiei de fapt şi rezultatele documentării;
d) va asigura devierea circulaţiei rutiere, dacă se impune acest lucru;
e) se vor lua măsuri pentru prevenirea eventualelor acte de tulburare a ordinii publice ori limitarea distrugerii unor bunuri materiale sau a unor valori;
f) se va coopera cu forţele de sprijin, după sosirea acestora la faţa locului.

2. În cazul conflictelor de natură salarială, interetnică şi interconfesională
2.1. Evaluarea stării de fapt

Evaluarea stării de fapt şi a riscurilor:
a) se va supraveghea grupul, pentru edificarea asupra stării de fapt şi obţinerea primelor informaţii privind caracterul manifestaţiei, numărul aproximativ de participanţi, dacă aceştia au intenţii agresive, identificarea iniţiatorilor acţiunii;
b) raportarea ierarhic a evenimentului;
c) nu se va interveni direct, deoarece uneori simpla prezenţă a polițistului poate duce la reţinerea participanţilor de a comite fapte contrare legii;
d) nu se vor face comentarii de natură a incita participanţii şi nici aprecieri referitoare la solicitările acestora, limitându-se numai la aspecte privind asigurarea ordinii şi a liniştii publice;
e) persoanei care pare a fi ,,liderul” grupului, se va adresa pe un ton confidențial, pentru a o determina să renunţe la actele de dezordine, explicându-i de ce fapte se face vinovată şi ce consecinţe au acestea;
f) ascultarea tuturor persoanelor care solicită acest lucru, pe rând, fără a le permite să vorbească în acelaşi timp;
g) dacă, prin discuţiile purtate cu liderii de grup, nu se reuşește aplanarea conflictului şi încetarea acţiunilor membrilor grupurilor aflate în conflict, se va raporta situaţia nou creată pentru a se cere intervenția efectivelor de jandarmi pentru asigurarea măsurilor de ordine și siguranță publică și restabilirea acesteia dacă e cazul.

2.2. Reguli tactice
Menţinerea şi asigurarea ordinii şi siguranţei publice:

a) până la sosirea efectivelor de jandarmi, poliţiştii din dispozitiv menţin ordinea şi siguranţa publică în zona respectivă prin patrularea în zona de conflict, fotografierea acţiunilor membrilor grupurilor, dirijarea circulaţiei rutiere şi eventual restricţionarea acesteia şi devierii pe alte rute ocolitoare;
b) în cazul în care grupurile de acest fel întreprind acţiuni agresive care tulbură grav ordinea şi liniştea publică, poliţiştii care participă la misiunea de menţinere şi asigurare a ordinii şi siguranţei publice vor folosi forţa fizică şi, mijloacele din dotare, numai la dispoziţia şefului de dispozitiv şi în strictă concordanţă cu prevederile legale în această privinţă;
c) toate persoanele agresive şi periculoase. vor fi izolate şi conduse la sediul poliției pentru verificări;
d) după sosirea la faţa locului a efectivelor de jandarmi, şeful dispozitivului de poliţie repartizează noi sarcini poliţiştilor, în noul context al forţelor participante.

3. La evenimentele desfășurate în comunităţile marginalizate, cu grad ridicat de solidarizare
3.1. Descrierea procedurii

Intervenţia la evenimente în comunităţile marginalizate cu un grad ridicat de solidarizare (ex: comunităţi de romi) nu diferă ca moduri de acţiune sau proceduri legale faţă de celelalte tipuri de intervenţie, dar comportă unele particularităţi, de aceea, se va avea în vedere apariţia următoarelor situaţii:

a) tendinţa de solidarizare a membrilor acestor comunităţi împotriva forţelor de intervenţie;
b) apariţia rapidă a membrilor comunităţii la locul desfăşurării intervenţiei şi organizarea acestora într-un grup compact;
c) plasarea în faţa grupului a femeilor, copiilor şi bătrânilor pentru descurajarea şi îngreunarea intervenţiei forţelor de ordine;
d) existenţa unor persoane în cadrul grupului, care încearcă să creeze reacţii de victimizare, martirizare, revoltă etc.;
e) apariţia unei reacţii de împotrivire la acţiunea poliţiei a persoanelor pentru prinderea cărora se realizează intervenţia, deoarece aceasta se bazează pe protecţia şi sprijinul comunităţii;
f) încercarea unor membrii ai grupului de a distrage, prin diferite metode, atenţia poliţiştilor de la acţiunea propriu-zisă (ex: ameninţări cu automutilare, suicid etc.);
g) folosirea violenţei verbale de către unii membrii ai grupului pentru a determina forţele de ordine să folosească nejustificat forţa în intervenţie (ex: ameninţări la adresa poliţiştilor şi a familiilor acestora);
h) folosirea violenţei fizice de către unii membrii ai grupului, aceasta constând în îmbrânceli asupra poliţiştilor, ruperea uniformei, aruncări de obiecte, distrugerea autoturismelor etc.

Reguli tactice

În funcţie de aceste situaţii, se vor respecta următoarele reguli tactice:

a) se va realiza o documentare în scopul cunoaşterii comunităţii cu privire la: structura populaţiei, specificul comportamental al membrilor acesteia, persoane cunoscute cu comportament agresiv care ar putea riposta, persoane cu care se poate colabora, lideri recunoscuţi în zonă, posibilele surse de tensiune între membrii comunităţii etc.;
b) se va menţine o legătură permanentă cu liderii comunităţilor în scopul gestionării situaţiilor preconflictuale;
c) se va efectua, în prealabil, o recunoaştere a zonei în care se va desfăşura acţiunea;
d) alegerea momentului oportun al intervenţiei;
e) se va planifica intrarea şi ieşirea în siguranţă din zonă (rute, trasee);
f) se va folosi un ton autoritar, dar fără a adresa cuvinte jignitoare sau ameninţări;
g) implicarea liderilor în gestionarea situaţiei şi prevenirea apariţiei manifestărilor violente ale membrilor comunităţii la adresa polițistului;
h) când printre curioşi se află persoane recalcitrante, care se manifestă agresiv faţă de măsurile care se iau, vor fi avertizate să înceteze, vor fi scoase din mulţime și izolate, după care se vor lua măsurile legale;
i) intervenţia către comunitate va fi explicată ca fiind o măsură normală şi legală, care nu are nicio legătură cu răzbunarea, discriminarea, demonstraţia de forţe etc.
j) pe lângă somaţia legală ce trebuie folosită, este necesar ca în cazurile în care grupuri de persoane aflate la momentul intervenţiei poliţiei pentru prinderea unor infractori cunoscuţi ca deosebit de violenţi şi periculoşi, care ar putea pune poliţiştii în situaţia de a folosi armamentul din dotare, avertizaţi explicit despre riscul la care se expun dacă se va folosi armamentul din dotare;
k) se va asigura participarea la intervenţie în cazul în care nu există pericolul deconspirării acţiunii a unui reprezentant al autorităţilor publice sau centrale cu responsabilităţi în protejarea intereselor membrilor comunităţii. În cazul în care poliţistul de ordine publică apreciază ca nu poate controla situaţia acesta va solicita sprijin pe cale ierarhică.

4.  În cazul grupurilor de curioşi
4.1 Descrierea procedurii

Grupurile de curioşi se formează şi cresc cu mare repeziciune ori de câte ori are loc vreun eveniment în locurile publice (accident de circulaţie, incendiu, scandal, încăierare). Unii oameni stau deoparte şi privesc, în timp ce alţii, văzând aglomerarea, devin curioşi şi se apropie foarte mult de locul în cauză. Această mulţime prezintă anumite particularităţi, în sensul că forţele care acţionează pentru a acorda sprijin nu au suficient spaţiu de lucru, autovehiculele salvării, ale pompierilor, ale poliţiei, sau ale poliției locale nu pot circula existând riscul tamponării, circulaţia poate fi blocată, se produc furturi din buzunare etc.

4.2. Reguli tactice

În cazul grupurilor de curioşi, vor fi aplicate următoarele proceduri tactice:

a) atenţionarea persoanelor în cauză despre necesitatea părăsirii locului unde s-a produs evenimentul;
b) stabilirea unei limite în teren până la care persoanelor respective să aibă acces. Aceasta se poate realiza prin folosirea unor indicatoare (jaloane, bandă colorată etc.) care să delimiteze zona interzisă accesului;
c) evacuarea curioşilor de pe partea carosabilă a străzii, pentru a preîntâmpina producerea de accidente şi pentru a se crea spaţiul de manevră necesar forţelor chemate la intervenţie (salvare, pompieri, poliţie);
d) folosirea unui ton autoritar, dar fără a se adresa cuvinte jignitoare, insulte sau ameninţări, care de cele mai multe ori îndârjesc oameni în loc să-i liniştească;
e) avertizarea, scoaterea din mulţime, izolarea, după care luarea măsurilor legale împotriva persoanelor recalcitrante, care se manifestă agresiv faţă de măsurile ce se iau de către polițist;
f) acţionarea pentru aplanarea scandalului, acordarea primului ajutor victimelor, prinderea făptuitorilor, identificarea martorilor oculari şi asistenţi, ridicarea corpurilor delicte iar în cazul în care se impune executarea cercetării locului faptei, luarea măsurilor de conservare a urmelor, prin asigurarea acestuia, până la sosirea echipei de cercetare.
g) în cazurile în care conflictul este de mare amploare necesitând intervenţia forţelor de ordine pentru restabilirea ordinii publice, în sensul legii, se va solicita sprijinul Jandarmeriei şi Poliţiei Române.

5 1 vote
Rating articol
Subscribe
Notify of
guest

0 Comentarii
Inline Feedbacks
View all comments