Art. 85 – Legea 80/1995 privind statutul cadrelor militare , actualizata 2020

CAPITOLUL VII:

Trecerea în rezervă sau direct în retragere a cadrelor militare

 Art. 85 (actualizat 2020)

(1) Ofiţerii, maiştrii militari şi subofiţerii în activitate pot fi trecuţi în rezervă sau direct
în retragere, după caz, în următoarele situaţii:
a)la împlinirea vârstei standard de pensionare pentru limită de vârstă;
a1)la împlinirea vârstei care conferă dreptul la pensie de serviciu pentru limită de vârstă cu
reducerea vârstei standard de pensionare, în condiţiile legii;
b)sunt clasaţi „inapt pentru serviciul militar” de către comisiile de expertiză medico-militară,
cu excepţia situaţiei în care a intervenit menţinerea în activitate în condiţiile art. 21 alin. 4;
c)sunt clasaţi „apt limitat” de către comisiile de expertiză medico-militară, cu excepţia
situaţiei în care a intervenit menţinerea în activitate în condiţiile art. 21 alin. 4;
d)au împlinit limita de vârstă în grad;
e)când, în urma reorganizării unor unităţi şi a reducerii unor funcţii din statele de organizare,
nu sunt posibilităţi pentru a fi încadraţi în alte funcţii sau unităţi, precum şi pentru alte motive
sau nevoi ale Ministerului Apărării Naţionale;
e1)la expirarea termenului prevăzut în contractul încheiat în condiţiile art. 411
, dacă una dintre
părţi nu este de acord cu reînnoirea acestuia;
f)pentru a fi numiţi într-o funcţie publică, civilă, cu menţiunea de a fi trecuţi în rezervă;
g)la cerere, pentru motive bine întemeiate;
h)prin demisie;
i)când manifestă dezinteres în îndeplinirea atribuţiilor şi sarcinilor de serviciu sau în
perfecţionarea pregătirii lor militare şi de specialitate;
i1)când nu promovează baremele de pregătire fizică, în condiţiile stabilite prin ordin al
conducătorului instituţiei;
j)când comit abateri grave de la prevederile regulamentelor militare sau de la alte dispoziţii
legale;
k)când, pentru o infracţiune săvârşită din culpă, li s-a aplicat prin hotărâre judecătorească
suspendarea executării pedepsei sub supraveghere ori a amenzii, precum şi în cazurile când
au beneficiat de amnistie sau graţiere înainte de începerea executării pedepsei;
l)când încalcă prevederile art. 4 lit. a) referitoare la deţinerea cetăţeniei române şi a
domiciliului în ţară;
m)în cazul neavizării în vederea acordării autorizaţiei de acces la informaţii clasificate sau
certificatului de securitate, la retragere ori în cazul în care aceste documente nu sunt
revalidate, din motive imputabile cadrului militar în condiţiile legii;
n)după punerea la dispoziţie, potrivit legii, ca urmare a limitării nivelului de acces la
informaţii clasificate, atunci când nu se identifică o funcţie corespunzătoare gradului deţinut
cu o prevedere a nivelului de acces la informaţii clasificate înscrisă în fişa postului, la nivelul
acordat după limitare.
(2)Trecerea în rezervă sau direct în retragere se face din oficiu, în condiţiile prevăzute la alin.
1 lit. a), b), d), e), e1), f), i1), l), m) şi n), la cererea cadrului militar, în situaţia prevăzută la
alin. 1 lit. a1), la propunerea consiliilor de onoare, în condiţiile prevăzute la alin. (1) lit. i) şi
j), iar în celelalte condiţii, la propunerea comandanţilor unităţilor din care fac parte, înaintată
ierarhic.

 

 

 

 

 

(21)În Ministerul Afacerilor Interne, trecerea în rezervă sau direct în retragere din oficiu, în
condiţiile prevăzute la alin. 1 lit. e), m) şi n), se dispune după expirarea perioadei de punere la
dispoziţie, atunci când nu s-a putut realiza numirea într-o funcţie corespunzătoare.
(3)Raportul comandanţilor privind trecerea în rezervă a cadrelor militare în condiţiile
prevăzute la alin. 1 lit. h) se înaintează pe cale ierarhică, împreună cu raportul de demisie,
celor în a căror competenţă intră, potrivit art. 43, trecerea în rezervă. Până la comunicarea
ordinului de trecere în rezervă, cei în cauză sunt obligaţi să-şi îndeplinească atribuţiile
funcţiilor în care sunt încadraţi, precum şi toate îndatoririle ce le revin.
(4)Pe timpul stării de urgenţă, de asediu, de mobilizare şi pe timp de război, cadrele militare
nu se trec în rezervă în condiţiile alin. 1 lit. a), a1), c), d), e), e1), g), h), i), i1) şi j).

(5)Ofiţerii în activitate care au împlinit limita de vârstă în grad pentru clasa a III-a în rezervă,
prevăzută la art. 86 alin. 4, precum şi cadrele militare care au fost clasate medical „inapt
pentru serviciul militar cu scoatere din evidenţă” se trec direct în retragere, prin aplicarea
uneia dintre prevederile alin. 1, în raport cu motivele care determină schimbarea situaţiei
militare.
(6)Cadrele militare nu pot fi trecute în rezervă ca urmare a prezentării demisiei pe timpul
executării misiunilor prevăzute la art. 2 din Legea nr. 42/2004 privind participarea forţelor
armate la misiuni în afara teritoriului statului român, cu modificările ulterioare, precum şi pe
timpul executării altor misiuni în străinătate.

5 2 votes
Rating articol
Subscribe
Notify of
guest

0 Comentarii
Inline Feedbacks
View all comments